Thông báo số 1274.TB-GTCB ngày 11.8.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sắt thép các loại

8:05 sáng | 11/08/2022

Thông báo số 1274.TB-GTCB ngày 11.8.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sắt thép các loại