THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận quặng sắt năm 2020

3:15 chiều | 23/06/2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận quặng sắt năm 2020 từ Xưởng tuyển mỏ sắt Nà Rụa về khu Liên hợp Gang thép Cao Bằng.

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 923