Thông báo mời tham gia chào giá rút gọn cung cấp dịch vụ vận chuyển quặng sắt 6 tháng đầu năm 2023

4:32 chiều | 16/12/2022

Thông báo mời tham gia chào giá rút gọn cung cấp dịch vụ vận chuyển quặng sắt 6 tháng đầu năm 2023_0001