Thông báo mời chào hàng rộng rãi cung cấp dịch vụ vận chuyển – giao nhận quặng sắt tuyến Lào Cai – Cao Bằng, phiên chào giá 06/8/2021

9:00 sáng | 30/07/2021