THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Tẩy rửa cáu cặn hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt (làm mát) – Phân xưởng Luyện gang)

12:35 chiều | 25/12/2018

Click vào đây để xem chi tiết ——-> CV 2141.TB-GTCB (TBKQ)