THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi Phân xưởng Tuyển khoáng)

11:24 sáng | 21/12/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi Phân xưởng Tuyển khoáng)