THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm trung gian Nà Rụa 35/6,3KV Phân xưởng Tuyển Khoáng Công ty CP Gang thép Cao Bằng ngày 24/12/2018)

11:20 sáng | 25/12/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm trung gian Nà Rụa 356,3KV Phân xưởng Tuyển Khoáng Công ty CP Gang thép Cao Bằng ngày 24122018)