Thông báo gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

1:05 chiều | 07/08/2020