Thông báo gia hạn thời gian chào giá đơn hàng: Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất

1:40 chiều | 26/06/2024

1109 Thông báo gia hạn chào giá