THÔNG BÁO TỔ CHỨC MỞ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ quạt gió cao áp tại PX Luyện Gang)

4:32 chiều | 24/04/2018