Thông báo tổ chức đấu giá tiêu thụ sản phẩm Xỉ lò cao sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

11:22 sáng | 19/09/2018

Đấu giá Xỉ lò cao 19.9.2018