THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ: Thuê nhà thầu phục vụ ” Thi công nạo vét định kỳ bùn sét, quặng đuôi thải tại các ngăn lắng phía thượng lưu đập môi trường và ngăn lắng 2800 m³ sau Xưởng tuyển ” tại PX Tuyển khoáng.

4:01 chiều | 04/06/2019
  1. Thông báo tổ chức chào giá: CV877
  2. Thư mời báo giá: CV878