THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ (Cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận quặng sắt năm 2019)

6:30 chiều | 05/01/2019

Click vào đây để xem chi tiết ——-> CV29

Thư mời chào giá: CV28