Thông báo chào hàng rộng rãi mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 28/6/2021

9:31 sáng | 21/06/2021