Thông báo chào hàng rộng rãi Mua quặng sắt phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 07/8/2020

10:30 sáng | 30/07/2020

TB chao hang quang sat Limonit, Manhetit thang 8.2020