Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua Thép phế phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 01/11/2019

9:37 sáng | 28/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> TB1599