THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua Thép phế phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 23/8/2019

9:38 sáng | 15/08/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1251