THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua gang luyện thép phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 01/8/2019

9:36 sáng | 23/07/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1151