THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua Gang luyện thép phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 02/10/2019

3:56 chiều | 26/09/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1451