THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: MUA THAN CỐC CHO SẢN XUẤT CỦA KHU LIÊN HỢP GANG THÉP CAO BẰNG

1:14 chiều | 23/07/2016

Thông tin chi tiết: Công văn 533/TB-GTCB

img649