THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán Silicon Mangan phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

10:51 sáng | 26/06/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1029