THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán Đá Đô lô mít phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 12/7/2019

5:19 chiều | 09/07/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026