THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán đá Đôlômít

9:39 sáng | 22/06/2020

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán đá Đôlômít phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 29/6/2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 925