THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán than cốc bột phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 20/9/2019

3:51 chiều | 12/09/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1398