THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cốc bột phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

10:16 sáng | 27/06/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1027