THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cám 3a.1 phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

10:13 sáng | 27/06/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026