THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán than cám 3a.1 phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 01/10/2019

3:17 chiều | 25/09/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1446