Thông báo chào hàng rộng rãi “Cung cấp dịch vụ vận chuyển – giao nhận quặng sắt tuyến Lào Cai – Cao Bằng cho Công ty CP Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 18/6/2021”

9:00 sáng | 11/06/2021