THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

7:01 sáng | 14/12/2015

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu mua Than cốc theo Quy chế của Công ty để thực hiện sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng xin mời các nhà cung cấp tới tham gia chào hàng gói thầu trên.

new doc 4_1 (2)

Trân trọng kính báo !