THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, LÔ HÀNG: CUNG CẤP VÔI NUNG CHO SẢN XUẤT CỦA KHU LIÊN HỢP GANG THÉP CAO BẰNG

1:25 sáng | 04/07/2016

HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

TBCH