Thông báo chào giá rộng rãi đơn hàng: Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất (phiên chào giá ngày 11/01/2024)

1:30 chiều | 02/01/2024

TB03 Thông báo chào giá