Thông báo chào giá lô hàng: mua vòng bi phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 23/10/2019

11:50 sáng | 17/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1549