Thông báo chào giá cung cấp Xe thiêu kết tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 26/5/2023

2:00 chiều | 19/05/2023

683