Thông báo chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép cao bằng, Phiên chào giá ngày 22/8/2023

3:00 chiều | 16/08/2023

1195