Thông báo chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 12/9/2023

3:00 chiều | 05/09/2023

1281