Thông báo chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 12/5/2023

9:00 sáng | 05/05/2023

610