Thông báo chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 11/7/2023

9:00 sáng | 04/07/2023

935