Thông báo chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chài giá ngày 27/6/2023

10:00 sáng | 19/06/2023

863