Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo tổ chức đấu giá tiêu thụ sản phẩm xỉ thép sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1086

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  CV996

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Hội thi An toàn vệ sinh viên Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2019

Ngày 20/6/2019, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> TB thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Sáng ngày 18/6/2019, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi Giám đốc Công ty

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty: CV966 Nghị quyết Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty: NQ956 Quyết định…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT: CV965 NQ về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT: NQ955 Lý lịch GĐ…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/v tạm dừng quyền điều hành Công ty

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Công văn 922-920

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/v thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> 921-915

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ: Thuê nhà thầu phục vụ ” Thi công nạo vét định kỳ bùn sét, quặng đuôi thải tại các ngăn lắng phía thượng lưu đập môi trường và ngăn lắng 2800 m³ sau Xưởng tuyển ” tại PX Tuyển khoáng.

Thông báo tổ chức chào giá: CV877 Thư mời báo giá: CV878

Xem thêm...