Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 và giải quyết biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BCTC quy II 2019    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cung cấp than cốc luyện kim phục vụ sản xuất năm 2019 tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV 1127  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN GIAO HÀNG Lô hàng: Than cốc bột tại phiên chào giá rộng rãi ngày 12/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1080

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  CV996

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Hội thi An toàn vệ sinh viên Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2019

Ngày 20/6/2019, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> TB thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Sáng ngày 18/6/2019, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi Giám đốc Công ty

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty: CV966 Nghị quyết Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty: NQ956 Quyết định…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT: CV965 NQ về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT: NQ955 Lý lịch GĐ…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/v tạm dừng quyền điều hành Công ty

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Công văn 922-920

Xem thêm...