Quyết định xử phạt của UBCKNN

4:34 chiều | 12/05/2017

Ngày 11/5/2017 Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng nhận được quyết định số 436/QĐ-XPVPHC ngày 04/5/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vi pham Qui định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP và vi phạm Qui định tại Điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP mời các quý Cổ đông và quý khách hàng quan tâm xem Tại đây