Phát động thi đua 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018

5:17 chiều | 08/10/2018

Căn cứ Hợp đồng phối hợp kinh doanh số 01/HĐKD ngày 31/12/2016 giữa Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV và Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
Được sự thống nhất của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 – 3/10/2018), chào mừng 12 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (18/10/2006 ÷ 18/10/2018) như sau:
I- MỤC TIÊU THI ĐUA CHUNG
Động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với mục tiêu thi đua chung xuyên suốt “An toàn – Ổn định – Hiệu quả – Phát triển”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017.
II- MỤC TIÊU THI ĐUA CỤ THỂ
1. Phân xưởng Tuyển khoáng
* Giao thực hiện thi đua Quý IV/2018: Sản phẩm quặng sắt 58.500 tấn; trong đó: Quặng cục 24.000 tấn; quặng 0 – 8 là 24.000 tấn; tinh quặng là 10.000 tấn; các chỉ tiêu công nghệ đảm bảo tiêu hao theo quy định (có biểu chi tiết kèm theo).
2. Phân xưởng Thiêu kết.
* Giao thực hiện thi đua tháng quý IV/2018: 91.800 tấn quặng thiêu kết; hàm lượng ≥55%Fe; các chỉ tiêu công nghệ đảm bảo tiêu hao theo quy định (có biểu chi tiết các chỉ tiêu công nghệ kèm theo).
3. Phân xưởng Luyện gang
* Giao thực hiện thi đua Quý IV/2018: Sản phẩm nước gang 60.000 tấn; các chỉ tiêu công nghệ đảm bảo tiêu hao theo quy định (có biểu chi tiết các chỉ tiêu công nghệ kèm theo).
4. Phân xưởng Luyện thép
* Giao thực hiện thi đua Quý IV/2017: Sản phẩm phôi thép 60.000 tấn; các chỉ tiêu công nghệ đảm bảo tiêu hao theo quy định (có biểu chi tiết các chỉ tiêu công nghệ kèm theo).
5. Các Phân xưởng phụ trợ: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo kế hoạch giao, đảm bảo công tác phụ trợ, phục vụ được thông suốt, không chậm trễ ách tắc làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất chính; mức thưởng tối đa 40 triệu đồng.
6. Các Phòng, Ban Công ty
6.1. Phòng KTCN: Đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu công nghệ, phấn đấu đưa chỉ tiêu tiêu hao than cốc về mức kế hoạch.
6.2. Phòng Vật tư: Cung ứng các loại nguyên, nhiên liệu, vật tư đảm bảo tiến độ, chất lượng không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến công nghệ, thiết bị.
6.3. Phòng KTTC: Thu xếp ổn định nguồn tài chính để đảm bảo sản xuất.
6.4. Phòng Kế hoạch Kinh doanh: Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu tiêu hao từng công đoạn sản xuất, phân tích đánh giá và có đề xuất kịp thời để điều chỉnh phù hợp.
6.5. Phòng TCHC: Duy trì ổn định thu nhập, trú trọng tiền lương các vị trí chủ chốt trong dây chuyền công nghệ, nhằm tăng năng suất lao động.
6.6. Phòng An toàn Môi trường: Kiểm tra rà soát chấn chỉnh công tác An toàn lao động tại các phân xưởng sản xuất, xây dựng phương án và biện pháp phòng ngừa, thường xuyên tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc thực hiện đúng quy trình vận hành, quy trình kỹ thuật. Công tác môi trường ổn định và đảm bảo Xanh – Sạch – Đẹp.
6.7. Các Phòng, Ban khác: Bán sát kế hoạch, mục tiêu được giao, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
Mức thưởng cụ thể của từng Phòng, Ban do Giám đốc quyết định sau khi có kết quả tổng kết nghiệm thu của Hội đồng Thi đua Khen thưởng.
7. Các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua chủ yếu sau:
7.1- Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy nội lực, lao động giỏi, lao động sáng tạo, với mục tiêu “An toàn – Ổn định – Hiệu quả – Phát triển”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vư¬ợt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
7.2- Động viên CNVC – LĐ bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh quý IV và cả năm 2017, phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, phát huy và nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, v,v…
7.3- Tổ chức cho CNVC – LĐ học tập, nâng cao trình độ tay nghề, làm chủ công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại; Tổ chức phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho ngư¬ời lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng g¬ương ” Ngư¬ời công nhân, lao động tiêu biểu”.
7.4- Phát động phong trào thi đua trong CNVC – LĐ phấn đấu giảm định mức tiêu hao, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lư¬ợng; giảm tỷ lệ sản phẩm sai, hỏng; Thu hồi, tái sinh tận dụng phế liệu làm ra sản phẩm mới; Sử dụng hiệu quả năng lực máy móc thiết bị, thời gian làm việc.
7.5- Thực hiện tốt công tác An toàn – BHLĐ, PCTT – TKCN; An ninh trật tự công trường, nhà máy, thiết bị và nơi làm việc.
III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Hội đồng thi đua Công ty giao cho Thư¬ờng trực thi đua phối hợp với các đơn vị, phòng ban triển khai, đôn đốc thực hiện. Kết thúc đợt thi đua, căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ SXKD, Hội đồng TĐKT xem xét, động viên khen thưởng cho các đơn vị, phòng ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018 hết sức nặng nề, trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Hội đồng Thi đua Công ty mong mỗi tập thể, cá nhân hãy phát huy tốt truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các đơn vị, phòng ban cần thư-ờng xuyên phản ánh tình hình, báo cáo kết quả phong trào thi đua về Thư-ờng trực Thi đua Công ty xem xét, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Một số hình ảnh của buổi phát động thi đua.

Đồng chí Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Chỉ đạo chương trình 5S đến các tổ đội sản xuất, An toàn vệ sinh viên nhằm giảm thiểu thấp nhất tại và hỏng hóc thiết bị.

Đồng chí Trần Văn Chưởng – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

Phần tham luận, đóng góp ý kiến của các Phòng, Phân xưởng:

Đồng chí Hoàng Huy Bình – Quản đốc Phân xưởng Tuyển khoáng thay mặt Phân xưởng trình bầy tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Bạch Văn Hảo – Quản đốc Phân xưởng Thiêu kết thay mặt Phân xưởng trình bầy tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Lâm Văn Thọ – Quản đốc Phân xưởng Luyện gang thay mặt Phân xưởng trình bầy tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Minh Ngọc – Quản đốc Phân xưởng Luyện thép thay mặt Phân xưởng trình bầy tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Kỹ thật Công nghệ thay mặt Phòng trình bầy tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bảo – Trưởng phòng Cơ điện thay mặt Phòng trình bầy tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Nông Thế Doãn – Trưởng phòng An toàn Môi trường thay mặt Phòng trình bầy tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua. Đồng thời theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, Chủ tịch Công đoàn đã phát động  trực tiếp tại Hội nghị nhắn tin vì người nghèo, được Hội nghị nhiệt liệt ủng hộ.