Công ty CP Gang thép Cao Bằng: Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 2 gia đình công nhân

1:40 sáng | 27/12/2017

 Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã trao kinh phí Quỹ Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ cho 2 gia đình công nhân nghèo làm nhà ở tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng.


Công ty CP Gang thép Cao Bằng trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho gia đình bà Nông Thị Lan.

Theo đó, gia đình bà Nông Thị Lan, công nhân tổ vệ sinh môi trường và ông Đinh Ngọc Nam, công nhân phân xưởng cơ điện, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, cư trú tại phường Duyệt Trung, thành Phố Cao Bằng đều là hộ khó khăn, không có điều kiện làm nhà. Trong đó, gia đình bà Nông Thị Lan được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới ngôi nhà cấp 4; gia đình ông Đinh Ngọc Nam được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Hiện 2 ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp các gia đình có nhà ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.Năm 2017, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã rà soát, đề xuất và hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Mái ấm công đoàn cho 4 hộ công nhân lao động khó khăn làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền 170 triệu đồng. Quỹ Mái ấm Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ cho 57 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 25 đơn vị xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 2 tỷ 610 triệu đồng. Trong đó xây mới 49 nhà, sửa chữa 8 nhà.

Năm 2018, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Ngoài việc bố trí tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đơn vị sẽ đẩy mạnh chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho công nhân lao động nghèo.

Theo nguồn: vatlieuxaydung.org.vn                                                                          VLXD.org (TH/ TH Cao Bằng)