Khen thưởng kịp thời cho công tác ATVSLĐ

1:07 sáng | 01/11/2017

Hiện nay, tổng số công nhân lao động toàn Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là gần 900 người, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Do người lao động sản xuất trực tiếp hằng ngày phải đối mặt với rủi ro cao nên trong những năm qua, Công đoàn Công ty luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Trong đó, Công đoàn Công ty đã xây dựng và liên tục củng cố hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên gồm 61 người, có đủ trình độ, năng lực để đảm trách công tác ATVSLĐ tại tổ đội sản xuất. Hằng tuần, tháng, Công đoàn tổ chức triển khai họp, đánh giá, xếp loại để tháng sau hoạt động hiệu quả hơn. Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn, đoàn thanh niên xây dựng nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ. Đặc biệt, Công đoàn Công ty có đánh giá và động viên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ với số tiền 4 triệu đồng. Đây là số tiền không lớn nhưng đã góp phần động viên và nâng cao tinh thần, trách nhiệm về ATVSLĐ của CNLĐ trong quá trình sản xuất.

Phó Chủ tịch Công Đoàn Công ty Nguyễn Văn Thảo cho biết, nhờ đôn đốc công tác ATVSLĐ nên những năm qua, tại nơi sản xuất của Công ty không xảy ra tai nạn lao động. Những hoạt động trên của Công đoàn Công ty không chỉ có sức lan toả trong toàn nhà máy mà còn được Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam ghi nhận. Trong đó, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã biểu dương và khen thưởng Công đoàn bộ phận phân xưởng luyện thép với số tiền 10 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Tháng Công nhân. Cùng đó, Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức lập kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện mới và huấn luyện lại công tác ATVSLĐ cho 900 CNLĐ Cty và lực lượng công nhân thực tập của Công ty Cổ phần Gang thép Tuyên Quang.

9 tháng đầu năm 2017, hoạt động Công đoàn Công ty đã có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Trong đó, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp tình hình thực tế, làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động chia sẻ với khó khăn tạm thời và ổn định nguồn nhân lực Công ty. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động ở Công đoàn bộ phận bằng nhiều hình thức, Công đoàn Công ty đã tạo được niềm tin, khí thế phấn khởi hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong CNLĐ. Hiện toàn Công ty có 7 Công đoàn bộ phận với trên 67 tổ Công đoàn. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 82 đoàn viên Công đoàn, giới thiệu 62 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng; 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Nguồn: laodong.vn