Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 của Công ty.

10:42 chiều | 06/09/2018

Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đạt tổng doanh thu trên 956 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch.

Toàn cảnh Khu liên hợp của Công ty

 

Trong đó chỉ tiêu khối lượng thực hiện bóc đất đá bằng 49,51 % kế hoạch (KH) năm; khối lượng quặng sắt nguyên khai đạt 52,97% KH năm; tinh quặng sản xuất bằng 35,47 % KH năm; sản lượng phôi thép sản xuất bằng 55,68% KH năm; sản lượng phôi thép tiêu thụ bằng 40,39% KH bằng 42% KH; giá thành sản xuất phôi thép bằng 103,8 % KH năm; nộp ngân sách trên 30 tỷ đồng, duy trì và tạo công ăn việc làm cho 891 lao động với mức lương trên 6,5 triệu đồng/tháng.

Sản phẩm thép của Công ty

Nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp là do các khâu trong sản xuất còn chưa mang lại hiệu quả, như tiêu hao trong đoạn thiêu kết. Sản lượng tinh quặng xưởng tuyển không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất tại khu liên hợp nên phải sử dụng tỷ lệ phối liệu quặng cám cao. Cụ thể quặng cám bằng 279,49 % kế hoạch trong khi tiêu hao quặng tinh chỉ bằng 86,42 % kế hoạch; lượng dùng than cám 3a và than cốc vụn nhiều dẫn đến tổng than vượt 63,55 % kế hoạch; đối với công đoạn luyện gang tiêu hao than cốc cao, vượt 4,89% so với kế hoạch. Khâu luyện thép, sản lượng tinh quặng xưởng tuyển không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất tại khu liên hợp nên phải sử dụng tỷ lệ phối liệu quặng cám cao. Cụ thể quặng cám bằng 279,49 % kế hoạch trong khi tiêu hao quặng tinh chỉ bằng 86,42 % kế hoạch.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, trong những tháng cuối năm 2018, Công ty tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp sử dụng các loại vật liệu mới với chi phí giá thành thấp mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản trị tài nguyên, theo dõi chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí, phù hợp với thực tế sản xuất. Tăng cường an toàn vệ sinh lao động tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa toàn tại các vị trí như: Bãi thải, khai trường mỏ, nhà xưởng và khu vực xưởng tuyển, đập môi trường. Triển khai giải pháp thu hồi quặng giàu trong quặng nghèo bằng máy tuyển từ khô; thường xuyên nạo vét các hồ chứa thải sau tuyển đảm bảo nguồn nước sạch bơm lưu hồi về khâu tuyển.Triển khai thi công cải tạo hệ thống cấp liệu thiêu kết, tăng cường mua ngoài các loại quặng có chất lượng cao, tìm nhà cung cấp ổn định các loại liệu nguội; kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào, đặc biệt là than cốc để giảm chỉ tiêu hao, nâng cao hiệu quả kinh tế mặt khác tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức khai thác theo đúng mục tiêu kế hoạch điều chỉnh phương hướng khai trường đề ra, quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất./.