HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG 2023

5:36 chiều | 23/12/2022

Thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Thủ tướng chính phủ, về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Lãnh đạo địa phương: đồng chí Trịnh Trường Huy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; đồng chí Phạm Đức Khôi – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng; Lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản-TKV: đồng chí Bùi Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc; đồng chí Lý Xuân Tuyên – Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Bùi Văn Chu – Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí đải biểu các phòng chuyên môn Tổng công ty, cùng 100 đại biểu đại diện cho gần 800 CB.CNVC,LĐ của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là những cán bộ, công nhân ưu tú được bầu từ Hội nghị Người lao động từ các phòng ban, phân xưởng sản xuất của Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2022 Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Khoáng sản – TKV, các đơn vị bạn và chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng. Cùng với tinh thần Đoàn kết – Kỷ luật – Đồng tâm, chịu khó, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Trong năm do giá bán sản phẩm phôi thép trên thị trường giảm sâu, thiết bị Lò cao đến giai đoạn Trung đại tu phải nghỉ dừng trên 02 tháng xây Lò cao, nên sản lượng phôi thép không đạt kế hoạch năm dẫn đến doanh thu đạt thấp trên 60% KHN, tiền lương người lao động chỉ đạt 88%.

Bên cạnh thuận lợi, hoạt động SXKD trong của Công ty còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vật tư phục vụ sản xuất (chi phí dịch vụ logistics tăng, tiến độ kéo dài, vv…).

Biến động cùng với sự tăng giá kim loại trên thị trường là sự gia tăng không ngừng của các loại nguyên nhiên vật liệu (quặng sắt các loại, thép phế, gang cục, than cốc,v,v…) và các chủng loại vật tư phục vụ sửa chữa Trung đại tu Lò cao so với kế hoạch đầu năm gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hiệu quả SXKD chung của Công ty.

* Kết quả SXKD năm 2022 đạt được như sau:

– Doanh thu thực hiện cả năm đạt 2.108 tỷ đồng bằng 60%KH năm.

– Lợi nhuận thực hiện cả năm đạt 5,09 tỷ đồng bằng 5%KH năm.

– Nộp ngân sách thực hiện cả năm đạt 49 tỷ đồng bằng 52%KH năm.

– Lao động sử dụng bình quân cả năm đạt 780 người bằng 94%KH năm.

– Tiền lương bình quân cả năm đạt 10,15 tr.đ/ng-thg bằng 88%KH năm.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận đóng góp các ý kiến vào báo cáo Tổng kết SXKD năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên. Hội nghị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên để đưa vào Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ quản lý bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

Kết thúc Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các chỉ tiêu chính trong năm 2023 cụ thể như sau:

Mục tiêu tổng quát: AN TOÀN – PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ

– Doanh thu: 3.075 tỷ đồng.

– Lợi nhuận sau thuế: 9,1 tỷ đồng.

– Nộp ngân sách 49,2 tỷ đồng.

– Lao động sử dụng bình quân: 800 người.

– Tiền lương BQ: 11,7 tr.đ/ng/thg.

– Phôi thép sản xuất 220.000 tấn.

Trên đây là kết quả Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Hội nghị kêu gọi với truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm” toàn Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2023./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp dưới và các kiến nghị của người lao động, thực hiện hiện Thoả ước lao động tập thể; Báo cáo Tham luận của các Phòng, Phân xưởng trực thuộc Công ty và các ý kiến đóng góp của người lao động.

Đồng chí Trịnh Trường Huy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết

Đồng chí Bùi Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản-TKV, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết

Đồng chí Bùi Văn Chu – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản phát biểu

tại Hội nghị Tổng kết

Các Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tặng Giấy khen cho 02 tập thể đạt Năng suất kỷ lục năm 2022.