HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2020

11:25 chiều | 03/01/2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020. Về dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Xuân – Trưởng phòng Lao động việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trần Công Huân – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Về phía Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, có đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Tổng giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Bùi Tiến Hải- Phó tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT Công ty, cùng 125 đại biểu đại diện cho 873 CBCNV người lao động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là những cán bộ, công nhân ưu tú được bầu từ Hội nghị các phòng ban, phân xưởng sản xuất của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020. Báo cáo nêu rõ: Giá bán sản phẩm phôi thép trong năm giảm mạnh, Giá bán thấp nhất tháng 11 là 8,8tr/tấn, giá bình quân năm chỉ đạt 10,2 tr.đồng/tấn bằng 87% KHN (11,65 tr.đồng/tấn) và chỉ bằng 83% so với thực hiện năm 2018 (12,23 tr.đồng/tấn). Khâu khai thác mỏ gặp khó khăn do khai thác xuống sâu, cùng với đó công tác đầu tư khai thác Khu Bắc Mỏ sắt Nà Rụa tiến độ chưa triển khai được do chưa huy động được nguồn vốn và các thủ tục giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư. Nguồn cung ứng liệu nguội (gang cục, thép phế,…) có thời điểm thiếu cục bộ nên ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất, tiêu hao kim loại. Trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, điều hành của một số cán bộ phòng, ban Công ty và các Phân xưởng còn hạn chế.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo TKV, VIMICO, các sở ban ngành và lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng, cùng với tinh thần đoàn kết, chịu khó học hỏi, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đội ngũ công nhân vận hành dây chuyền đã từng bước làm chủ được công nghệ, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động với kết quả cụ thể như sau:

– Doanh thu thực hiện đạt: 2.389.389 tr.đồng bằng 85%KH năm và bằng 132% so với thực hiên năm 2018.

– Lợi nhuận thực hiện: -135.000 tr.đồng.

– Tổng quỹ lương: 73.950 tr.đ bằng 92%KH năm và bằng 99% so với thực hiện năm 2018.

– Lao động sử dụng bình quân: 873 người, bằng 96%KHN và bằng 99% so với năm 2018;

– Tiền lương bình quân: 7,06 tr.đ/ng/thg, bằng 95%KHN và bằng 100% so với năm 2018;

– Nộp ngân sách: 55,2 tỷ đồng, bằng 86%KHN và bằng 170% so với thực hiện năm 2018;

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 do đồng chí Giám đốc Công ty trình bầy; được nghe các tham luận của các đơn vị, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp trên, Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021, bầu người đại diện cho người lao động đối thoại với người sử dụng lao động và lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh quản lý bao gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng. Một số hình ảnh:

Toàn cảnh hội nghị

Từ trái qua phải gần ảnh: Đ/c Trần Công Huân Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Cao Bằng; Đ/c Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Cao Bằng; Đ/c Trịnh Văn Tuệ – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản – TKV

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm Ban lãnh đạo Công ty.

Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản – TKV

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản – TKV nhấn mạnh nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, quản trị các nguồn lực điều kiện sản xuất. Làm tốt hơn nữa công tác quản trị chi phí, quả trị tài chính, quản trị công tác đầu tư xây dựng, công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo. Công tác quản lý điều hành phải xuyên suốt. Hoàn thành quyết toán 02 dự án: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng và Khai thác khu Nam mỏ sắt Nà Rụa. Tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, của UBND thành phố, UBND tỉnh và các sở ban ngành để chuẩn bị tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi triển khai Khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa. Thực hiện công tác giao khoán quản trị chi phí. Thực hiện công tác phát triển công nghệ, áp dụng tự động hóa, tin học hóa. Phải chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động. Phát huy quyền dân chủ tại nơi làm việc. Đối với các kiến nghị của Công ty: Tổng công ty sẽ hỗ trợ đảm bảo khối lượng tinh quặng sắt từ mỏ Tuyển đồng Sin Quyền là khoảng 60.000 tấn trong năm 2020; và sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng chí Bùi Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc VIMICO – Chủ tịch HĐQT Công ty

Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc VIMICO – Chủ tịch HĐQT Công ty: Ghi nhận những cố gắng của Công ty trong năm 2019, nhưng trong công tác điều hành còn những tồn tại cần phải giải quyết trong năm 2020. Công tác quản lý chất lượng chưa đạt yêu cầu đặc biệt là than cốc. Hai vấn đề lớn trong năm 2020 cần nhấn mạnh: Thứ nhất phải đảm bảo an toàn tuyệt đối không có tai nạn lao động xảy ra, thứ hai là yêu cầu sản xuất không lỗ bằng mọi biện pháp quản trị. Đồng chí đề nghị một số giải pháp như sau: Ban giám đốc Công ty, Tổ chức công đoàn, đoàn thành niên và các tập thể phải tích cực tăng cường và quyết liệt trong công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Rà soát lại giá thành sản xuất, xây dựng kế hoạch khả thi nhất. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, các chỉ tiêu công nghệ đặc biệt là chỉ tiêu tiêu hao than cốc. Đẩy mạnh công tác sửa chữa thường xuyên để giảm chi phí sửa chữa lớn, chú trọng tiết kiệm điện năng. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào như than cốc, quặng sắt, vôi…. Đẩy mạnh công tác quản trị chi phí, giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện, hàng tháng nghiệm thu, quyết toán chi phí của đơn vị. Triển khai đầu tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa. Chú trọng quan tâm môi trường, đời sống người lao động.

Nghị quyết thông qua các nhiệm vụ chính trong năm 2020:

  1. Các chỉ tiêu giá trị

– Doanh thu kế hoạch năm đạt 2.354.240 tr.đồng bằng 99%KH so với thực hiện năm 2019.

– Lợi nhuận kế hoạch: 60.000 tr.đồng.

– Quỹ lương dự kiến: 79.895 tr.đ bằng 108% so với năm 2019.

– Lao động sử dụng bình quân: 860 người

– Tiền lương bình quân: 7,7 tr.đ/ng/thg bằng 108% so với năm 2019;

– Nộp ngân sách: 45 tỷ đồng bằng 82% so với năm 2019.

  1. Sản phẩm, bán thành phẩm sản xuất

– Phôi thép sản xuất: 220.000 tấn bằng 99,8% so với năm 2019.

– Quặng sắt NK: 200.000 tấn bằng 88,8% so với năm 2019.

– Quặng 0-8mm: 50.000 tấn bằng 55,7% so với năm 2019.

– Quặng 8-38mm: 50.000 tấn bằng 70,9% so với năm 2019.

– Tinh quặng sắt: 75.000 tấn bằng 138% so với năm 2019.

– Quặng thiêu kết: 342.800 tấn bằng 105,3% so với năm 2019.

– Gang lỏng: 214.280 tấn bằng 100,4% so với thực hiện năm 2019.

  1. Sản phẩm tiêu thụ

– Phôi thép tiêu thụ dự kiến thực hiện cả năm 2020: 220.000 tấn