Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2019.

2:09 sáng | 27/12/2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2019

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019. Về dự Hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nông Minh Huân – Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Phạm Đức Khôi – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Đặng Văn Hiện – Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, có đồng chí Đào Minh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty  – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Đặng Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty, đồng chí Bùi Văn Chu – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, cùng 120 đại biểu đại diện cho 891 CBCNV người lao động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là những cán bộ, công nhân ưu tú được bầu từ Hội nghị các phòng ban, phân xưởng sản xuất của Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2018, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn lớn do một số nguyên nhân chủ yếu: Giá thành nguyên nhiên liệu chính đầu vào tại Khu liên hợp Gang thép tăng cao như quặng sắt, than cốc, than cám, điện năng…; Các chính sách của Nhà Nước về thuế tài nguyên, phí môi trường, thu tiền tài liệu sử dụng địa chất, tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ đầu tư… liên tục thay đổi có hướng bất lợi cho doanh nghiệp; Sản xuất khâu khai thác mỏ vẫn còn gặp khó khăn, cùng với đó công tác đầu tư khai thác Khu Bắc Mỏ sắt Nà Rụa tiến độ thực hiện chưa triển khai được do chưa huy động được nguồn vốn để triển khai đầu tư; Nguồn tài nguyên hạn chế: trữ lượng còn lại đến 31/12/2018 của Khu Nam là chỉ đảm bảo sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng đến cuối năm 2019; Khó khăn trong việc tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao; Cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ăn ở đi lại cho người lao động (nhà ở tập thể…).

Đ/c Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 trước Hội nghị

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các sở ban ngành và lãnh đạo địa phương, cùng với đó là sự cố gắng nỗ lực của bộ máy điều hành với tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chịu khó học hỏi, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn của Cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đội ngũ công nhân vận hành dây chuyền đã từng bước làm chủ được công nghệ, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động với kết quả cụ thể như sau:

– Doanh thu dự kiến thực hiện: 1.933 tỷ đồng, bằng 87,56%KHN và bằng 88,5% so với năm 2017;

– Lợi nhuận dự kiến thực hiện: 15.255 triệu đồng, bằng 101,7%KHN;

– Quỹ lương dự kiến: 73.708 triệu đồng;

– Lao động sử dụng bình quân: 885 người, bằng 100%KHN và bằng 99,44% so với năm 2017;

– Tiền lương bình quân: 6,75 triệu đồng/người/tháng, bằng 97,26%KHN và bằng 103,43% so với năm 2017;

– Nộp ngân sách: 58 tỷ đồng, bằng 64,91% KHN và bằng 76,6% so với năm 2017;

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 do đồng chí Giám đốc Công ty trình bầy; được nghe các tham luận của các đơn vị, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp trên, Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020, bầu người đại diện cho người lao động đối thoại với người sử dụng lao động và lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh quản lý bao gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng. Hội nghị cũng đã tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đánh giá cao những cố gắng của CBCNLĐ và ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích  Công ty đã đạt được. Trước những nhiệm vụ khó khăn trong năm 2019, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, quản trị tốt chi phí, giá thành, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nặng, giữ vững môi trường và an ninh trật tự, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Đ/c Đặng Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Với nhận thức sâu sắc rằng để hoàn thành được kế hoạch năm 2019, mỗi cá nhân, tập thể người lao động cần phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức. Hội nghị đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau:

  1. Kế hoạch sản lượng sản phẩm sản xuất – tiêu thụ chủ yếu:

Phôi thép:    – Sản xuất 220.000 tấn

– Tiêu thụ: 220.000 tấn

  1. Kế hoạch doanh thu – chi phí – lợi nhuận:

– Tổng doanh thu:                                           2.722.130 triệu đồng

– Lợi nhuận trước thuế:                                       58.497 triệu đồng;

– Lao động SDBQ:                                            900 người;

– Tổng quỹ lương:                                               80.305 triệu đồng;

– Tiền lương bình quân:                                    7,436 triệu đồng/ng/tháng

– Nộp ngân sách:                                                 58.486 triệu đồng.

– Giá trị đầu tư xây dựng:                                   91.554  triệu đồng.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Đỗ Ngọc Hải – Kế toán trưởng Công ty Báo cáo tài chính trước Hội nghị

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đ/c Bùi Văn Chu – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Lãnh đạo Tổng Công ty dự Hội nghị

Đ/c Nông Minh Huân – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu trước Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2019.