Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018

2:51 chiều | 15/12/2017

Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018. Đến dự Hội nghị:
Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Đức Khôi – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nông Minh Huân – Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Đặng Đức Hiện – Phó bí thư Đảng ủy khối.
Về phía Lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản – TKV có đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Tổng giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Phó tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Bùi Văn Chu -Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng 123 đại biểu là đại diện cho hơn 870 CBCNV người lao động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.
Tại Hội nghị, đồng chí Vương Thanh Giang – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017 Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNVLĐ Công ty nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã ổn định, hoàn thành kế hoạch năm 2017.
Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của CBCNLĐ Công ty.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nhiệt tình tham gia tham luận, các ý kiến tham luật liên quan đến công tác quản lý điều hành sản xuất, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, quyền lợi và chế độ của người lao động, các giải pháp tăng cao năng xuất… Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, đồng chí Vương Thanh Giang – Giám đốc Công ty đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến của người lao động, giải thích thỏa đáng công khai ngay tại Hội nghị trên tinh thần để người lao động được tiếp cận và được hưởng quyền lợi tốt nhất trong điều kiện cho phép khi làm việc tại Công ty.
Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý của Công ty cũng như bầu Ban thanh tra nhân dân, bầu đại biểu Ban đối thoại đại diện cho Người lao động tham gia đối thoại định kỳ, đồng thời tiến hành ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và phát động phong trào thi đua năm 2018.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản – TKV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng Chí Bùi Văn Chu – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Vương Thanh Giang – Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty – Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty – Báo cáo của BCH Công đoàn về kết quả Hội nghị NLĐ cấp các phòng, ban, phân xưởng Công ty và tóm tắt các kiến nghị; Báo cáo kết quả thực hiện NQHNNLĐ và TƯLĐTT năm 2017, bổ sung các nội quy, quy chế liên quan NLĐ.

Đồng chí Nông Minh Huân – Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

   

Ký kết thỏa ước lao động tập thể giữ Ban Giám đốc công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty

Văn nghệ chào mừng: