HỘI NGHỊ: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, ký kết giao ước thi đua 2020

4:49 chiều | 12/02/2020

Ngày 12/02/2020, Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm có các đơn vị: Viễn thông Cao Bằng, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, Công ty xăng dầu Cao Bằng, Bưu điện tỉnh Cao Bằng, Chi nhánh Viện thuốc lá tại Cao Bằng, Viettel Cao Bằng, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Bảo Việt Cao Bằng, Công ty Điện Lực Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị ký giao ước Thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự Hội nghị có các Ông (Bà) Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ làm công tác Thi đua – Khen thưởng của 9 đơn vị thành viên trong Khối. Ông Nguyễn Văn Phương –  Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (Đơn vị Trưởng Khối năm 2019) phát biểu khai mạc Hội nghị và đánh giá kết quả hoạt động của Khối năm 2019:

Năm 2019 các đơn vị trong Khối đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ công nhân viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tổng doanh thu toàn khối đạt trên 4.423,69 tỷ đồng; lợi nhuận 39 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 309,79 tỷ đồng; thu nhập bình quân 10,81 triệu đồng/người; đóng góp vào hoạt động An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 3.283,67 triệu đồng.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị ,đã nhất trí thông qua các văn bản của khối sau khi đã được bổ sung các ý kiến đó là: Quy chế hoạt động của Khối năm 2020; Bảng tiêu chuẩn chấm điểm thi đua, Kế hoạch hoạt động năm 2020 và cuối cùng là ký giao ước Thi đua.
Cùng với hoạt động chuyên môn, công tác TĐKT luôn được các đơn vị trong Khối quan tâm, nhiều phong trào thi đua được phát động với các chủ đề, nội dung thiết thực, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các hoạt động của Khối tiếp tục được duy trì, phát huy, tạo sự đoàn kết, để cùng nhau trao đổi, chia sẻ trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo các đơn vị thành viên, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung đã động viên toàn thể cán bộ, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nề nếp và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Tại hội nghị, trên cơ sở tổng hợp chấm điểm thi đua theo năm 2019, các đơn vị trong khối đã bình xét thi đua và suy tôn đơn vị Công ty Điện lực Cao Bằng và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Hội nghị đã bầu Công ty Điện lực Cao Bằng là đơn vị trưởng khối năm 2020.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong khối đã thực hiện ký giao ước thi đua, trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên trong khối, và đại diện Ban thi đua khen thưởng của tỉnh Cao Bằng./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng thay mặt đơn vị trưởng khối năm 2019 tặng hoa đ/c Vũ Xuân Ninh – Giám đốc Công ty Điện lục Cao Bằng tiếp nhận công tác Trưởng khối thi đua năm 2020.

Các đơn vị Ký giao ước thi đua năm 2020